Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2023 Gerechtshof Den Haag 11 juli 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 juli 2023 Rechtbank Noord-Nederland 2 juni 2023 Gerechtshof Den Haag 30 mei 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBROT:2020:5557 Rechtbank Rotterdam 1 juli 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:5557

Datum: 01-07-2020

Onderwerp: Art. 625 Rv

Rechtsgebiedenregister: Transport- en handelsrecht

Vindplaats: Extern

Bevoegdheidsincident. Beroep op arbitragebeding in Gencon-formulier wordt verworpen. Ook indien e-mailverkeer gelijk is te stellen aan ‘gewisselde brieven of telegrammen’ als bedoeld in artikel II lid 2 Verdrag van New York, dan nog gaat het hier niet om ‘tussen partijen gewisselde’ maar om e-mails van de ene partij aan de andere. De mails strekken ook niet tot het sluiten van een overeenkomst tussen deze twee partijen, maar tot het sluiten van een overeenkomst door één van hen met een derde. De rechtbank is bevoegd op grond van artikel 4 lis i Brussel I bis-Vo jo. 625 Rv.

Ga naar uitspraak