ECLI:NL:RBROT:2020:3430

Datum: 10-04-2020

Onderwerp: Beroepsgeheim

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

Vindplaats: Extern

Deelgeschil. De keuze van verzoekster om de aansprakelijkstelling van verweerster te laten beoordelen door een derde (in casu haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar), brengt niet met zich dat het verbod op verwerking van medische gegevens van verweerster (ex artikel 9 lid 1 AVG) daardoor niet meer opgaat. De omstandigheid dat dit in de praktijk de beoordeling door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar lastig zou kunnen maken, is van onvoldoende gewicht om inbreuk te maken op een grondrecht en kan bovendien niet aan verweerster worden tegengeworpen. Het beroep van verzoekster op uitzonderingsbepalingen uit de AVG en artikel 6 EVRM slagen niet. Verzoekster is gehouden de aansprakelijkstelling van verweerster in behandeling te nemen in die zin dat zij zoveel als mogelijk een standpunt inneemt over de door verweerster geuite verwijten.

Ga naar uitspraak