Enkel een stedenbouwkundig motief zonder bijkomende omstandigheden is niet op zich zelf een grond voor dringend eigen gebruik. Er zijn geen motieven van financiële of bouwkundige aard aan de vordering ten grondslag gelegd. Het sociaal maatschappelijke motief dat Vestia naar voren brengt voor de Tweebosbuurt vloeit niet, althans onvoldoende, voort uit de door haar overgelegde stukken. De huidige herstructureringsplannen kunnen de strenge toets van dringend eigen gebruik niet doorstaan.

Spreker(s)

mr.-Korevaar_IMG_5678.jpg
mr. Elout Korevaar

advocaat Weebers Vastgoed Advocaten, docent Universiteit Leiden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: