Rechtbank Rotterdam 13-10-2020

ECLI:NL:RBROT:2020:10247

Datum: 13-10-2020

Onderwerp(en): Wzd

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Rechterlijke machtiging tot opname en verblijf als bedoeld in artikel 24 van de Wzd.

Cliënt is gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis, persoonlijkheidsproblematiek en een ernstige discrepantie tussen cognitieve en emotionele intelligentie. Deze problematiek resulteert in automutilatie en een eetstoornis (anorexia nervosa). Bij de beantwoording van de vraag of de Wzd of Wvggz van toepassing is acht de rechtbank van doorslaggevend belang waar de zorgbehoefte van cliënt bij aansluit en de bedoeling van de wetgever bij de totstandkoming van de Wzd en Wvggz. Gelet hierop is de Wzd van toepassing.

Spreker(s)

Peter-de-Beer.jpg
mr. drs. Peter de Beer

senior rechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: