Rechtbank Rotterdam 13 april 2018

ECLI:NL:RBROT:2018:2995

Datum: 13-04-2018

Onderwerp(en): Toepassing Wwft op de advocatuur

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Huurrecht, Verbintenissenrecht, Sportrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Verzekeringsrecht, ICT-recht, Insolventierecht, Psychiatrisch patiëntenrecht, Letselschaderecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, Omgevingsrecht, Gezondheidsrecht, Onderwijsrecht, Onteigeningsrecht, Agrarisch recht, Tuchtrecht, Cassatie, Economisch ordeningsrecht, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht, Arbeidsrecht, Strafrecht, Aanbestedingsrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Belastingrecht, Slachtofferrecht, Bestuursrecht, Vastgoedrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht, Privacy recht, Informatierecht

boete wegens overtreding clientenonderzoek door niet identificeren ubo (3 en 5 Wwft). Toezichtsarrangement RB-BFT leidt niet tot schending gelijkheidsbeginsel of willekeur.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: