Rechtbank Rotterdam 18 februari 2021

ECLI:NL:RBROT:2021:3206

Datum: 18-02-2021

Onderwerp(en): Uitsluitingsgronden algemeen

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

aanbesteding; met aspirant-status voldoet inschrijver niet aan geschiktheidseis keurmerk ‘Blik op Werk’; overtreding communicatievoorschrift; De in artikel 2.87 lid 1 sub i Aanbestedingswet opgenomen (facultatieve) uitsluitingsgronden hebben betrekking op gedrag van de gegadigde of inschrijver voorafgaand aan het tijdstip van indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: