Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBROT:2022:10009 Rechtbank Rotterdam 18 november 2022

ECLI:NL:RBROT:2022:10009

Datum: 18-11-2022

Onderwerp: Reprimande

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging van de verdachte. In het dossier is een ambtsedig proces-verbaal opgenomen waarin feitelijke handelingen aan de verdachte worden toegeschreven. Op basis van de beschrijving van deze feitelijke handelingen is de verdachte vervolgd voor verzet tegen zijn aanhouding. Uit camerabeelden die door de verdachte ter zitting zijn getoond, is gebleken dat de genoemde feitelijke handelingen niet door de verdachte zijn begaan. De politierechter concludeert dat het proces-verbaal in strijd met de waarheid is opgemaakt en dat dit, mede gezien de mate van detail in het proces-verbaal, doelbewust moet hebben plaatsgevonden. Dit levert een onherstelbaar vormverzuim op. Hierbij is tevens meegewogen dat de politie reeds aanzienlijke tijd beschikte over de camerabeelden, maar dat deze niet in het dossier waren opgenomen. Geen sprake van een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM. Gelet op het belang dat het geschonden voorschrift dient, de ernst van het verzuim en het nadeel dat door het verzuim is veroorzaakt, is slechts het zwaarste rechtsgevolg dat de rechter aan een onherstelbaar vormverzuim in het voorbereidend onderzoek kan verbinden op zijn plaats. Niet-ontvankelijkheid Openbaar Ministerie.

Ga naar uitspraak