Rechtbank Rotterdam 19 augustus 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:7274

Datum: 19-08-2020

Onderwerp(en): Procesrecht en vereffening

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Wetsartikelen: Art. 3:33 BW

Erfrecht. Vonnis in incident. Primair in incident niet-ontvankelijkverklaring gevorderd, subsidiair (dwz: voorwaardelijke) verstrekking van documenten. Is gedaagde in haar juiste hoedanigheid gedagvaard? Kennelijke vergissing. Gedaagde had moeten begrijpen dat zij in haar hoedanigheid als vereffenaar was gedagvaard. Primaire incidentele vordering daarom afgeschreven. Wat betreft de subsidiaire incidentele vordering en het geschil in de hoofdzaak wordt een mondelinge behandeling bevolen.