ECLI:NL:RBROT:2020:5071

Datum: 19-05-2020

Onderwerp: Vormen van verplichte zorg

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Toewijzing van een zorgmachtging als bedoeld in artikel 6:4 van de Wet verplichte geestelijke gezondsheidszorg. De vorm van verplichte zorg: opnemen in een accommodatie, is opgenomen voor wanneer zich een crisissituatie voordoet en opname noodzakelijk is. Als het gaat om opneming geruime tijd nadat de zorgmachtiging is verleend, moet aan die vrijheidsbeneming een recente medische beoordeling ten grondslag liggen. Het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens verlangt altijd een onafhankelijk psychiatrisch onderzoek bij vrijheidsbeneming als deze. De nadere uitleg gegeven door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (zie onder meer EHRM 24 september 1992, Herczegfalvy v. Austria, 10533/83, r.o. 63 en EHRM 5 oktober 2000, Varbanov v. Bulgaria, 31365/96, r.o. 47). In de praktijk betekent dit dat bij een vrijheidsbeneming van betrokkene na drie maanden vanaf heden de zorgaanbieder uitvoering dient te geven aan een onafhankelijk psychiatrisch onderzoek. Dat mag door de geneesheer-directeur plaatsvinden, mits hij niet bij de behandeling betrokken is.

Ga naar uitspraak