Rechtbank Rotterdam 2 juni 2017

ECLI:NL:RBROT:2017:4250

Datum: 02-06-2017

Onderwerp(en): Bewijsbeslag, het rechterlijk perspectief

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Kort geding. Vordering afgifte voorwerpen ten behoeve van onderzoek dna overleden fertiliteitsarts.

Spoedeisend belang aangenomen evenals een begin van bewijs dat fertiliteitsarts zijn eigen sperma

heeft gebruikt. Niet uit te sluiten valt dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat eisers,

na een in hun voordeel uitvallende belangenafweging, een succesvol beroep op artikel 7 IVRK en/of

artikel 8 EVRM zal kunnen doen, al dan niet gekoppeld aan het leerstuk van de onrechtmatige daad

en de wanprestatie. Er is dus een juridische grondslag voor de vordering die beperkt en onder

voorwaarden wordt toegewezen.

Spreker(s)

mr.-Petra-de-Bruin.jpg
mr. Petra de Bruin

senior rechter Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel
H.-Oude-Elferink-image.jpg
H. Oude Elferink

Gerechtsdeurwaarder te Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: