Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Hoge Raad 1 december 2023 Hoge Raad 1 december 2023 College van Beroep voor het bedrijfsleven 19 september 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBROT:2022:7241 Rechtbank Rotterdam 20 juli 2022

ECLI:NL:RBROT:2022:7241

Datum: 20-07-2022

Onderwerp: Informed consent

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

Vindplaats: Avdr.nlMondelinge uitspraak ex art. 30p Rv. Schadevergoedingsvordering uit geneeskundige behandelingsovereenkomst. Na borstvergroting ontstaan hypertrofische littekens. Geen tekortkoming.
Patiënte is voorafgaand aan borstvergroting voldoende schriftelijk geïnformeerd en haar keuze zou niet anders zijn geweest bij het wijzen op deze mogelijke complicatie.
Juiste nazorg mede gezien medisch afwachtend beleid bij littekens.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)