Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 8 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBROT:2022:7843 Rechtbank Rotterdam 21 september 2022

ECLI:NL:RBROT:2022:7843

Datum: 21-09-2022

Onderwerp: Hyperlink - jurisdictieclausule

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: Extern


Bevoegdheidsincident. Internationale bevoegdheid. Brussel I bis-Vo. Stelplicht eiser in hoofdzaak ten aanzien van de internationale bevoegdheid van de aangezochte rechtbank? Forumkeuzebeding in algemene voorwaarden. Artikel 25 lid 1 onder a Brussel I bis-Vo (schriftelijkheidsvereiste). Schriftelijk behelst mede een elektronische mededeling die duurzaam geregistreerd wordt. Voorstel waarmee wederpartij akkoord is gegaan is aan haar op elektronische wijze verzonden, met daarin werkende hyperlinks naar de toepasselijke algemene voorwaarden. Dat is een voldoende wijze van mededelen in de zin van artikel 25 Brussel I bis-Vo in het licht van artikel 22, eerste lid, aanhef onder f), en tweede lid, aanhef en onder c), van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt (Diensten-richtlijn).

Ga naar uitspraak