Rechtbank Rotterdam 22 maart 2018

ECLI:NL:RBROT:2018:2388

Datum: 22-03-2018

Onderwerp(en): Switch III

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Onverwijlde opzegging arbeidsovereenkomst. Geen dringende reden. Terugkomen van eerdere berusting en alsnog beroep op vernietigbaarheid ('omgekeerde switch') niet toegestaan. Billijke vergoeding toegewezen ex artikel 7:681 lid 1 a BW.

Spreker(s)

mr.-Gerrad-Boot.jpg
prof. mr. Gerrard Boot

hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden, raadsheer gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
Ellenkopie.jpg
mr. Ellen de Groot

kantonrechter Rechtbank Gelderland (locatie Arnhem), tevens raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, voorzitter raad van discipline

Bekijk profiel
Tjarda-Pieterskopie.jpg
mr. Tjarda Pieters

senior rechter (kantonrechter) in Amsterdam

Bekijk profiel