Hoge Raad 26 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Centrale Raad van Beroep 10 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBROT:2018:2388 Rechtbank Rotterdam 22 maart 2018

ECLI:NL:RBROT:2018:2388

Datum: 22-03-2018

Onderwerp: Switch

Overige onderwerpen: Vervaltermijn en omgekeerde switch

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Onverwijlde opzegging arbeidsovereenkomst. Geen dringende reden. Terugkomen van eerdere berusting en alsnog beroep op vernietigbaarheid ('omgekeerde switch') niet toegestaan. Billijke vergoeding toegewezen ex artikel 7:681 lid 1 a BW.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tijn van Osch

voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden en nu plv. voorzitter van het Hof van Discipline

mr. Tjarda Pieters

raadsheer Gerechtshof Amsterdam