Rechtbank Rotterdam 23-10-2020

ECLI:NL:RBROT:2020:9876

Datum: 23-10-2020

Onderwerp(en): Zorgmachtiging | wijzigen ZM

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Wijziging van een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 8:12 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. De rechtbank dient binnen drie dagen op het verzoek van een wijziging zorgmachtiging te beslissen. In onderhavig geval is deze termijn ruimschoots overschreden. De wet stelt echter geen sanctie op overschrijding van deze termijn, waardoor de rechtbank van oordeel is dat de officier ontvankelijk is in het verzoek. Daarmee kan de zaak inhoudelijk behandeld worden. Dat de overgelegde stukken zijn verouderd doet daaraan niets af, daar zij nog wel actueel zijn.

Spreker(s)

Peter-de-Beer.jpg
mr. drs. Peter de Beer

senior rechter Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: