ECLI:NL:RBROT:2020:12488

Datum: 23-12-2020

Onderwerp: Vervanging

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht

Vindplaats: Extern

Betreft verzoek op basis van artikel 1:259 Burgerlijk Wetboek, inhoudende vervanging gecertificeerde instelling.Het gaat hier om een verzoek de gecertificeerde instelling te vervangen door een andere gecertificeerde instelling. Het verzoek is afkomstig van de ouders.Er is geen bereidverklaring.De ouders willen vervanging omdat er geen goede samenwerking, slechte communicatie en strijd is.De gecertificeerde instelling heeft verweer gevoerd en bepleit het toezicht door dezelfde gecertificeerde instelling te blijven continueren.De kinderrechter oordeelt dat de gecertificeerde instelling niet tekort schiet in de uitvoering van de ondertoezichtstelling maar wel blijkt dat de verhouding tussen ouders en de gecertificeerde instelling ernstig verstoord is. Er heeft zich ook een incident voorgedaan waarvan de onder toezicht gestelde minderjarige getuige was.Er is sprake van teveel spanning en dit is niet veilig. Door vervanging van de gecertificeerde instelling hoopt de kinderrechter op een betere chemie en verstandhouding en dat het toezicht meer constructief verloopt.

Ga naar uitspraak