ECLI:NL:RBROT:2020:8300

Datum: 23-09-2020

Onderwerp: Legaat saldo nalatenschap

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: Extern

Geschil over erfenis tussen broer (legataris) en zus (erfgenaam voor 99%). Geen ondeelbare rechtsverhouding met erfgenaam voor 1% (niet meegedaagd). Legaat gerelateerd aan waarde nalatenschap: wat was de nalatenschap waard en wat is de waardepeildatum? Waarderingsmaatstaf inboedel. Verjaring? Rechtsverwerking?

Ga naar uitspraak