Rechtbank Rotterdam 23 september 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:8300

Datum: 23-09-2020

Onderwerp(en): Legaat saldo nalatenschap

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Geschil over erfenis tussen broer (legataris) en zus (erfgenaam voor 99%). Geen ondeelbare rechtsverhouding met erfgenaam voor 1% (niet meegedaagd). Legaat gerelateerd aan waarde nalatenschap: wat was de nalatenschap waard en wat is de waardepeildatum? Waarderingsmaatstaf inboedel. Verjaring? Rechtsverwerking?

Spreker(s)

prof-v2.-dr.-F.W.J.M.-Schols-image.jpg
prof. dr. F.W.J.M. Schols

hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel