Rechtbank Rotterdam 24-06-2020

ECLI:NL:RBROT:2020:5512

Datum: 24-06-2020

Onderwerp(en): Arbeidsprocesrecht: dagvaarding of verzoekschriftprocedure

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:686 BW, Art. 69 Rv.

Verzoek gegrond op wanprestatie werkgever moet met dagvaarding worden ingeleid, artikel 7:686 BW, spoorwissel, artikel 69 Rv

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: