Rechtbank Rotterdam 27 juni 2018

ECLI:NL:RBROT:2018:6327

Datum: 27-06-2018

Onderwerp(en): De toren van de Sint Maartenskerk

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Erfrechtzaak van vader tegen zijn oudste twee kinderen van zijn in totaal vijf kinderen. Ontvankelijkheidsverweer vanwege processueel ondeelbare vordering. Exceptio plurium litis consortium. De twee oudste kinderen hebben gelijk wanneer zij stellen dat alle kinderen hadden moeten worden gedagvaard. Alle vijf de kinderen zijn immers erfgenamen in de nalatenschap van de moeder, zodat er sprake is van een processueel ondeelbare rechtsverhouding. Het voert echter te ver om de vader om deze reden niet-ontvankelijk te verklaren. Hij zal in de gelegenheid worden gesteld om de drie jongste kinderen op te roepen op de voet van artikel 118 Rv.