Hoge Raad 12 januari 2024 Rechtbank Rotterdam 28 december 2023 Rechtbank Gelderland 6 december 2023 Rechtbank Gelderland 5 december 2023 Rechtbank Gelderland 24 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBROT:2018:5146 Rechtbank Rotterdam 27 juni 2018

ECLI:NL:RBROT:2018:5146

Datum: 27-06-2018

Onderwerp: Aansprakelijkheid

Rechtsgebiedenregister: Vastgoedrecht

Vindplaats: Extern

Vonnis in hoofdzaak, vrijwaring- en ondervrijwaring. Aanneming van werk. Hoofdaannemer stelt onderaannemer aansprakelijk voor schade als gevolg van opgetreden verzakkingen bij de bouw van nieuwbouwwoningen. Wat is de oorzaak van de verzakkingen? Deskundigenbericht. In de ondervrijwaring slaagt het beroep op de exoneratieclausule in de algemene voorwaarden waardoor de omvang van de aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het overeengekomen honorarium. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Professionele partijen met een langdurige en vaste handelsrelatie. Verwijzing in de facturen naar de algemene voorwaarden.

Ga naar uitspraak