Rechtbank Rotterdam 29 december 2021

ECLI:NL:RBROT:2021:13177

Datum: 29-12-2021

Onderwerp(en): Annotatie: Rechtbank Rotterdam 29 december 2021 | Samenlevers en vergoedingsrecht

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Partijen hebben een affectieve relatie gehad en samengewoond in de huurwoning van de vrouw. De vrouw vordert terugbetaling van de kosten die zij voor haar rekening heeft genomen in de periode waarin zij een gezamenlijke huishouding voerde met de man. Zij baseert haar vordering op onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking, althans de werking van de redelijkheid en billijkheid, en ook op artikel 3:172 BW.

Geen sprake van een gemeenschap en evenmin van onverschuldigde betaling door de vrouw. De man is wel ongerechtvaardigd verrijkt, nu hij onvoldoende naar vermogen heeft bijgedragen. Verder betreft het hier geen zodanig bijzondere omstandigheden dat deze kunnen meebrengen dat de vrouw een uit de eisen van de redelijkheid en billijkheid voortvloeiend vergoedingsrecht jegens de man heeft dat het toegewezen bedrag waarvoor de man ongerechtvaardigd is verrijkt te boven gaat.

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit

Bekijk profiel