Rechtbank Rotterdam 30 januari 2017

ECLI:NL:RBROT:2017:1983

Datum: 30-01-2017

Onderwerp(en): Gezagsbeëindiging

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht civiel

Afwijzing verzoeken tot verlenging ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing na drie jaar verblijf bij pleeg(groot)ouders. Moeder met gezag accepteert de plaatsing. Geen ernstige ontwikkelingsbedreigingen meer; vrijwillige hulp wordt voldoende geaccepteerd. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming is de aanvaardbare termijn verstreken, maar (nog) geen aanleiding voor onderzoek naar gezagsbeëindiging.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: