Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBROT:2020:791 Rechtbank Rotterdam 31 januari 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:791

Datum: 31-01-2020

Uitspraak naam: AVR Afvalverwerking

Onderwerp: AVR Afvalverwerking

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Kort geding, aanbestedingsrecht, quasi-inbesteding. De constructie waarbij de samenwerkende gemeenten hun afvalverwerking hebben gegund aan een aanbestedende dienst die die opdracht vervolgens heeft gegund aan een vierde (publieke) partij voldoet aan de in artikel. 2.24b Aw 2012 gestelde eisen. Deze constructie levert geen onaanvaardbare doorkruising van het aanbestedingsrecht op en ook geen verboden staatsteun. De vorderingen tot het beëindigen dan wel staken van de overeenkomsten worden afgewezen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)