Rechtbank Rotterdam 31 januari 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:791

Datum: 31-01-2020

Uitspraak naam: AVR Afvalverwerking

Onderwerp(en): Annotatie: Rechtbank Rotterdam 21 januari 2020 | Opwaarts/zijwaarts

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Kort geding, aanbestedingsrecht, quasi-inbesteding. De constructie waarbij de samenwerkende gemeenten hun afvalverwerking hebben gegund aan een aanbestedende dienst die die opdracht vervolgens heeft gegund aan een vierde (publieke) partij voldoet aan de in artikel. 2.24b Aw 2012 gestelde eisen. Deze constructie levert geen onaanvaardbare doorkruising van het aanbestedingsrecht op en ook geen verboden staatsteun. De vorderingen tot het beëindigen dan wel staken van de overeenkomsten worden afgewezen.

Spreker(s)

Claire-Lombert.jpg
mr. Claire Lombert

advocaat Clairfort advocaten

Bekijk profiel