Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBROT:2014:692 Rechtbank Rotterdam 4 februari 2014

ECLI:NL:RBROT:2014:692

Datum: 04-02-2014

Onderwerp: Inleiding

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nlAanbesteding voor de selectie van een architect ten behoeve van de nieuwbouw collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen.
Door de inschrijving van MVRDV uit te sluiten/ongeldig te verklaren wegens overtreding van het communicatievoorschrift, heeft de gemeente in feite een nieuwe -niet (vooraf) kenbare- uitsluitingsgrond gebruikt, waartegen het aanbestedingsrecht zich verzet.
Voorshands is onvoldoende aannemelijk dat MVRDV door het gesprek met Museum Boijmans Van Beuningen op 5 september 2013 een zodanig relevante kennisvoorsprong had, dat daardoor de mededinging is vervalst of uitgeschakeld. Aldus is niet aannemelijk dat in de onderhavige aanbesteding het ‘level playing field’ verstoord is geraakt.
Nu niet in geschil is dat de inschrijving van MVRDV als de economisch meest voordelige inschrijving moet worden aangemerkt, moet de gemeente de opdracht, voor zover zij deze nog wenst te gunnen, aan MVRDV gunnen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Janneke Kohlen

advocaat en partner Bird & Bird