Rechtbank Rotterdam 4 oktober 2021

ECLI:NL:RBROT:2021:9953

Datum: 04-10-2021

Onderwerp(en): Procesafspraken

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Proces-verbaal van de zitting. Voorstel van de rechtbank voor het maken van procesafspraken tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging over de afdoening van de (SKY-ECC) strafzaak. In de zaak speelt onder meer de verdenking van invoer van verdovende middelen, deelneming aan een criminele organisatie, overtreding van de Wet wapens en munitie en witwassen. Het Openbaar Ministerie en de verdediging staan daar voor open en gaan zonder tussenkomst van de rechtbank met elkaar in gesprek. Zodra er vorderingen in deze procesafspraken zijn gemaakt, wenst de rechtbank daarvan op de hoogte te worden gesteld. Als procesafspraken zijn gemaakt kan de zaak snel op zitting worden behandeld en afgedaan.