Statutair directeur is op staande voet ontslagen wegens fraude. In deze procedure verzoekt de directeur voor recht te verklaren dat het gegeven ontslag niet rechtsgeldig is gegeven en aan hem diverse vergoedingen en achterstallig loon toe te kennen. Geoordeeld wordt dat het ontslag onverwijld is gegeven. De overwegingen en het oordeel in de bodemzaak tussen dezelfde partijen met zaaknummer 552017 / HA ZA 18-562 worden overgenomen. De gestelde fraude is vast komen te staan, zodat het ontslag op staande voet stand houdt. De verzochte gefixeerde, contractuele, transitie- dan wel billijke vergoeding worden afgewezen. De directeur heeft weliswaar recht op achterstallig loon, maar de BV doet terecht beroep op verrekening. In het zelfstandig tegenverzoek van de BV wordt de directeur veroordeeld tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde pensioenvergoeding.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: