ECLI:NL:RBROT:2020:4012

Datum: 06-04-2020

Onderwerp: Wijziging zorgmachtiging

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Wijziging van de zorgmachtiging, artikel 8:12 Wvggz. Het is noodzakelijk om 'het beperken van het recht op het ontvangen van bezoek' en 'het aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen' als vormen van verplichte zorg aan de zorgmachtiging toe te voegen vanwege de dagelijke contacten met en de invloed van geloofsgenoten op betrokkene, welke contacten de behandeling van betrokkene in de weg staan.

Ga naar uitspraak