Deelgeschil. Verzoek tot het vaststellen van klachten en het causaal verband tussen de klachten en het ongeval. Op basis van de rapportages van de orthopeed en de neuroloog kan worden vastgesteld dat sprake is een distorsie van het rechterpols gewricht dat heeft geleid tot letsel van de ulnaris zenuw. Voor het overige roept de inhoud rapportage van de neuroloog veel vragen op. Het verzoek wordt dan ook voor het overige afgewezen.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: