Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2023 Gerechtshof Den Haag 11 juli 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 juli 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBROT:2022:5523 Rechtbank Rotterdam 6 juli 2022

ECLI:NL:RBROT:2022:5523

Datum: 06-07-2022

Onderwerp: Inleiding

Rechtsgebiedenregister: Transport- en handelsrecht

Vindplaats: Avdr.nlVrijwaringszaak. Wegvervoer van Rotterdam naar Hamburg, Duitsland. Oplichting. CMR. Vervoerdersaansprakelijkheid. Geen geslaagd beroep op art. 17 lid 2 CMR.
Een door de vervoerder ingeschakelde ondervervoerder, waarmee de vervoerder via het platform www.trans.eu in contact is gekomen, blijkt geen werknemer van het beoogde vervoerbedrijf te zijn en ontvreemdt de lading na inontvangstneming. Van een zorgvuldig vervoerder mag worden verwacht dat hij - zeker als gebruik wordt gemaakt van een platform als www.trans.eu waar een ieder in beginsel toegang tot heeft - gedegen onderzoek doet naar de beoogd (onder)vervoerder, zeker indien partijen niet eerder met elkaar zaken hebben gedaan. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de vervoerder daarin tekortgeschoten is. Daarom komt de rechtbank tot de conclusie dat de vervoerder geen beroep toekomt op de ontheffing van aansprakelijkheid van artikel 17 lid 2 CMR.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rutger Evers

advocaat en partner Legaltree