Rechtbank Rotterdam 6 september 2019

ECLI:NL:RBROT:2019:7124

Datum: 06-09-2019

Onderwerp(en): Renovatie

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Beëindiging van de huurovereenkomst op grond van dringend eigen gebruik ex artikel 7:274 lid 1 sub c BW. Verhuurder heeft middels de door haar overgelegde stukken voldoende aannemelijk gemaakt dat zij op redelijke gronden tot haar besluit om over te gaan tot sloop van de woningen in de wijk, waaronder ook het gehuurde, is gekomen. Tevens is voldaan aan het vereiste dat de huurder passende woonruimte kan verkrijgen. Afweging van de belangen valt uit in het voordeel van de verhuurder. Het vonnis wordt uitvoerbaar bij voorraad verklaard.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: