ECLI:NL:RBROT:2020:3817

Datum: 07-04-2020

Onderwerp: ZM en voorlopige hechtenis

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

De rechtbank verleent een zorgmachtiging op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) onder de opschortende voorwaarde dat de voorlopige hechtenis wordt opgeheven dan wel geschorst;

Ga naar uitspraak