Rechtbank Rotterdam 8 februari 2017

ECLI:NL:RBROT:2017:1029

Datum: 08-02-2017

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Conservatoir beslag

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Bewijsbeslagperikelen. Karakter van een bewijsbeslagbeschikking.

Mogelijkheid en bevoegdheid van de deurwaarder, en van de beslagene,

om in het kader van de tenuitvoerlegging van het bewijsbeslag vragen te

stellen en verzoeken te doen en van de voorzieningenrechter om die vragen

te beantwoorden en nadere voorzieningen te treffen? Wat is het formele kader?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: