Rechtbank Rotterdam 8 mei 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:4335

Datum: 08-05-2020

Onderwerp(en): Kosten van de huishouding en rechtsverwerking?

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

“Tussenbeschikking. Verrekening kosten huishouding. In de huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat de echtgenoot die in een kalenderjaar meer heeft bijgedragen in de kosten van de huishouding dan hij op grond van het bepaalde in de huwelijkse voorwaarden zou moeten dragen, dit meerdere van de andere echtgenoot kan terugvorderen, mits hij die vordering instelt binnen zes maanden na de ontbinding van het huwelijk. Er is geen sprake van rechtsverwerking; noch is aangetoond dat tijdens het huwelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt. Een beroep op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid slaagt evenmin. Verzoekster krijgt gelegenheid om aangepaste overzichten van haar uitgaven aan de kosten van de huishouding te overleggen.”