ECLI:NL:RBROT:2020:3240

Datum: 09-04-2020

Onderwerp: Verhuiscriteria

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Extern

Echtscheiding met nevenvoorzieningen en verhuisverzoek binnen Nederland. Het verzoek van de vrouw om vervangende toestemming voor verhuizing wordt afgewezen. De vrouw heeft de noodzaak voor en een goede voorbereiding van een verhuizing met de minderjarigen niet aangetoond en de belangen van de man en van de minderjarigen bij afwijzing van het verzoek wegen dan ook zwaarder dan die van de vrouw bij verhuizing. In het kader van de zorgregeling stelt de raad voor de kinderbescherming birdnesting voor. Partijen hebben ermee ingestemd om hieraan mee te werken, zolang de vrouw geen zelfstandige woonruimte heeft of niet voor onbepaalde tijd in de echtelijke woning kan verblijven. De rechtbank neemt de afspraak tussen partijen op in de beschikking.

Ga naar uitspraak