Hoge Raad 24 november 2023 Rechtbank Rotterdam 17 november 2023 Hoge Raad 10 november 2023 Rechtbank Amsterdam 8 november 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBROT:2020:11684 Rechtbank Rotterdam 9 december 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:11684

Datum: 09-12-2020

Onderwerp: Contracten ter zake des dood!?

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Uitkering polis: naar de moeder (begunstigde) of naar de kinderen (als erfgenamen, in echtscheidingsconvenant is polis aan vader toebedeeld)? Mag zoon namens gemeenschap procederen? Ja, artikel 3:171 BW en anders excessief formalisme (EHRM 20 april 2004, EHRC 2004,53). Kwijtschelding lening aan moeder vervallen door overlijden vader (artikel 7:177 lid 1 BW).

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht