Rechtbank Rotterdam 9 juni 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:5134

Datum: 09-06-2020

Onderwerp(en): Verzet

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Toewijzing van een rechterlijke machtiging tot voortzetting van het verblijf als bedoeld in artikel 24 van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: