Hoge Raad 2 februari 2024 Hoge Raad 8 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 november 2023 Rechtbank Noord-Nederland 24 november 2023 Hoge Raad 17 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBUTR:2011:BP9464 Rechtbank Utrecht 30 maart 2011

ECLI:NL:RBUTR:2011:BP9464

Datum: 30-03-2011

Onderwerp: Een overview

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Vindplaats: Extern

"Benoeming bijzondere curator op grond van artikel 1:250 BW. Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van een belangenconflict als bedoeld in artikel 1:250 BW. De rechtbank acht het in het belang van de minderjarige dat een neutraal persoon haar belangen, zowel in als buiten rechte, zal vertegenwoordigen."

Ga naar uitspraak