Rechtbank Utrecht 6 juni 2012

ECLI:NL:RBUTR:2012:BX0526

Datum: 06-06-2012

Onderwerp(en): Verklaringsficties

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Kredietovereenkomst. Terhandstelling algemene voorwaarden. Op de overeenkomst is vermeld dat kredietnemer kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en een exemplaar daarvan heeft ontvangen. Mede gelet op de totstandkoming van de overeenkomst is geen sprake van een partijverklaring in de zin van art. 157 lid 2 jo. art. 156 lid 3 Rv., maar van een verklaringsfictie. Overigens is deze bepaling een algemene voorwaarde waarmee klaarblijkelijk wordt beoogd de bewijslast ter zake van de wettelijke informatieplicht ten nadele van de kredietnemer om te keren, zodat deze bepaling onredelijk bezwarend is in de zin van art. 6:236, aanhef en onder k BW.

Spreker(s)

Jan-Spanjaard.jpg
mr. drs. Jan Spanjaard

advocaat facily LAW advocatuur

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: