Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 maart 2024 Rechtbank Den Haag 22 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 19 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 13 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBZWB:2022:2824 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12 mei 2022

ECLI:NL:RBZWB:2022:2824

Datum: 12-05-2022

Onderwerp: Het perspectiefbesluit/opvoedbesluit

Overige onderwerpen: Jurisprudentie

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Avdr.nlVerlenging uithuisplaatsing, wijziging verblijf (art. 1:265i BW) en toetsing perspectiefbesluit in het kader van de geschillenregeling (art. 1:262 BW).
De rechtbank verklaart de ouders ontvankelijk in hun verzoek op grond van de geschillenregeling, dat gaat over het perspectiefbesluit van de GI. Een dergelijk verzoek valt onder de reikwijdte van artikel 1:262b BW en gelet op de ingrijpende en onomkeerbare gevolgen die het perspectiefbesluit met zich meebrengt en de omstandigheid dat het een keerpunt betreft in het thuisplaatsingstraject dat tot het moment van het besluit was ingezet, moet de ouders een mogelijkheid geboden worden om (de uitvoering van) dat perspectiefbesluit aan de rechtbank ter toetsing voor te leggen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Leo Hendriks

advocaat Hoven en Selbach Advocaten