ECLI:NL:RBZWB:2020:1795

Datum: 17-02-2020

Onderwerp: Samenloop Wzd en Wvggz

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Aanhouding verzoek machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel. Het verzoek is aangehouden in afwachting van een (perspectiefbiedende) plek voor betrokkene op grond van de Wet Zorg en Dwang.

Ga naar uitspraak