ECLI:NL:RBZWB:2019:861

Datum: 19-02-2019

Onderwerp: Rechtsingang opvragen van stukken

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht

Vindplaats: Extern

“Kort geding. Voldoende zwaarwegend belang om beroepsgeheim te doorbreken. Afgifte medisch dossier van erflaatster aan nabestaande, met het oog op inroepen nietigheid testament.”

Ga naar uitspraak