Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 maart 2024 Rechtbank Den Haag 22 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 19 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 13 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBZWB:2022:4003 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 juni 2022

ECLI:NL:RBZWB:2022:4003

Datum: 20-06-2022

Onderwerp: Jurisprudentie

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

Vindplaats: Avdr.nl


Problemen in de jeugdzorg. Ondertoezichtstelling. Artikel 4.2.2, eerste lid, Besluit Jeugdwet. Bij de gecertificeerde instelling (GI) is niet bekend wanneer een jeugdzorgwerker daarvoor beschikbaar is. Gezien de in de beschikking genoemde ernstige zorgen is het dringend nodig dat er per direct een jeugdzorgwerker beschikbaar wordt gesteld. Uitstel van de uitvoering van de ondertoezichtstelling is niet acceptabel. Ondanks de wachtlijstproblematiek van de GI is zij opgedragen om binnen vijf werkdagen, als bedoeld in de voormelde bepaling, een jeugdzorgwerker beschikbaar te stellen. Deze jeugdzorgwerker dient de nodige kennis en ervaring te hebben in complexe echtscheidingszaken.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Leo Hendriks

advocaat Hoven en Selbach Advocaten