Hoge Raad 2 februari 2024 Hoge Raad 8 december 2023 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 november 2023 Hoge Raad 24 november 2023 Rechtbank Noord-Nederland 24 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RBZWB:2020:864 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 februari 2020

ECLI:NL:RBZWB:2020:864

Datum: 21-02-2020

Onderwerp: Het voorhuwelijkse nihilbeding?!

Overige onderwerpen: Voorhuwelijks nihilbeding?

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl“Voorhuwelijks alimentatie-nihilbeding is nietig. Art. 400 lid 2 BW is in beginsel ook van toepassing op levensonderhoud jegens ex-echtgenoot.
Is vervolgens het beroep op de nietigheid van het nihilbeding onaanvaardbaar? In dit geval geoordeeld dat, gelet op de omstandigheden, het beroep op nietigheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is.”

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht