Hoge Raad 5 april 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 maart 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBZWB:2016:1200 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25 februari 2016

ECLI:NL:RBZWB:2016:1200

Datum: 25-02-2016

Onderwerp: Switch

Overige onderwerpen: Switch III

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

‘Voorlopige arbeidsovereenkomst’, geen voorbehoud van goedkeuring door directie, schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid.Onregelmatige opzegging en gefixeerde schadevergoeding (artikel 7:672 lid 9 BW).Aanvullend verzoek tot toekenning billijke vergoeding ex artikel 7:681 lid 1 BW jo. artikel 7:671 BW ingediend na het verstrijken van de vervaltermijn (artikel 7:686a lid 4, sub a, onder 2 BW). Is ter zake het aanvullende verzoek sprake van een toelaatbare aanvulling van het aanvankelijk wel tijdig ingediende verzoekschrift, zoals werkneemster stelt, of dient aan werkneemster het verstrijken van de vervaltermijn te worden tegengeworpen, zoals werkgever aanvoert? Niet-ontvankelijk in aanvullend verzoek.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tijn van Osch

voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden en nu plv. voorzitter van het Hof van Discipline