ECLI:NL:RBZWB:2022:523

Datum: 25-01-2022

Vindplaats: Extern

Artt. 7:669 lid 3, onder e BW (verwijtbaar handelen); 7:611 BW; 10 EVRM. Verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen. Werknemer, een IC-verpleegkundige, heeft zich laten interviewen omdat hij een bijdrage wilde leveren aan het maatschappelijke debat inzake het coronabeleid. Dit interview is via internet vertoond en verspreid. Werkgever heeft werknemer eerder gewaarschuwd zich te houden aan de interne gedragscode inzake het gebruik van sociale media. Zij stelt dat werknemer heeft gehandeld in strijd met de wet en de gedragscode. Werknemer beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. De kantonrechter toetst de uitlatingen van werknemer aan het Herbai-arrest van het EHRM en ontbindt de arbeidsovereenkomst. In het interview heeft werknemer zijn geheimhoudingsplicht geschonden en de belangen van patiënten en hun naasten, van collega’s en van werkgever onvoldoende in acht heeft genomen.

Ga naar uitspraak