ECLI:NL:RBZWB:2020:1797

Datum: 29-01-2020

Onderwerp: Samenloop Wzd en Wvggz

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Wet zorg en dwang (Wzd). Naar aanleiding van de behandeling van het verzoek tot een zorgmachtiging, heeft de rechtbank zich afgevraagd of in de gegeven omstandigheden een rechterlijke machtiging als bedoeld in de Wet zorg en dwang niet passender is. Op een vervolgzitting is de zorgmachtiging afgewezen en de rechterlijke machtiging toegewezen, aangezien de psychogeriatrische aandoening momenteel op de voorgrond staat.

Ga naar uitspraak