Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2024 Rechtbank Limburg 3 april 2024 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 8 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBZWB:2024:2333 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 maart 2024

ECLI:NL:RBZWB:2024:2333

Datum: 29-03-2024

Onderwerp: Uitsluitingsgronden

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Eiser heeft ingeschreven op een aanbesteding van het Waterschap. Het Waterschap heeft de deelname van Eiser aan de aanbestedingsprocedure uitgesloten vanwege toepasselijkheid van twee uitsluitingsgronden. Daarbij ligt het zwaartepunt op de uitsluitingsgrond of Eiser in de uitoefening van haar beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor haar integriteit in twijfel kan worden getrokken. In deze procedure staat centraal of die beslissing van het Waterschap onrechtmatig is. De voorzieningenrechter overweegt dat aan het Waterschap beoordelingsvrijheid toekomt. De situatie dat het Waterschap in redelijkheid niet tot de beslissing kon komen doet zich niet voor. Het proportionaliteitsbeginsel is toegepast. De beslissing is niet onrechtmatig.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)