Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 april 2021

ECLI:NL:RBZWB:2021:2245

Datum: 30-04-2021

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Problemen bij G I ’s

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht, Jeugdrecht civiel

OTS en uithuisplaatsing. Problematiek jeugdzorg in Zeeland. Briedis, Intervence. Piketregeling. Geen GI beschikbaar, toch benoeming.

In Zeeland is, zoals ook uit deze zaak blijkt, op dit moment sprake van een zeer zorgelijke situatie. Ten gevolge van het opzeggen van het contract door de samenwerkende gemeenten met Stichting Intervence in december 2020, bestaat er bij Stichting Intervence en de andere in deze regio opererende GI’s een grote personele druk. Daar is nu bij gekomen dat het certificaat van Briedis recent is beëindigd, waardoor Briedis haar zaken binnen zes maanden dient af te stoten. Onder deze omstandigheden zijn de overige in Zeeland opererende GI’s op dit moment niet altijd in staat nieuwe casussen op te pakken. De kinderrechter stelt vast dat deze situatie in flagrante strijd is met de belangen van de minderjarigen in de regio Zeeland die gedwongen hulp nodig hebben. Hij dringt er daarom op aan dat de overheid deze urgente situatie op de kortst denkbare termijn tot een eind brengt.

De kinderrechter ziet zich nu voor de keuze gesteld om de verzoeken bij gebreke van een GI af te wijzen of ondanks de door de GI’s geuite bezwaren toch een GI te benoemen. De kinderrechter kan onder de omstandigheden van deze zaak niet anders dan toch een GI te benoemen, te weten Stichting Intervence. Deze minderjarige valt binnen de (algemene) doelgroep van Stichting Intervence, terwijl Stichting Intervence bovendien een jarenlange werkrelatie met Juvent heeft.

De kinderrechter zal deze zaak de komende tijd nader monitoren en zal daarom de verzoeken voor beperkte tijd toewijzen onder aanhouding van het restant.

Spreker(s)

Ellen-van-kalveendoek-1.jpg
mr. Ellen van Kalveen

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, voorzitter expertgroep jeugdrechters

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: