Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30 maart 2016

ECLI:NL:RBZWB:2016:1838

Datum: 30-03-2016

Onderwerp(en): Herplaatsing

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Arbeidsrecht

Ontslagzaak onder de WWZ, art. 7:669, lid 3 onder a BW. Beroep tegen afwijzing ontslagverzoek door UWV. Kantonrechter oordeelt dat werkneemster terecht niet is herplaatst in een functie. Geen willekeur. Assessment niet vereist. De functie is niet als passend aangemerkt vanwege harde benoemingseisen v.w.b. opleiding en onderwijsbevoegdheid. Werkgever is kleine werkgever als bedoeld in de Ontslagregeling. Geen toepassing van de Overbruggingsregeling ex. art. 7:673d BW, juncto art. 24 Ontslagregeling, omdat op 1 van de 3 punten niet aan de criteria werd voldaan. Geen ruimte voor interpretatie van de jaarcijfers. Geen toepassing van de 50-plus regeling ex. art 7:673a BW, voor de berekening van de transitievergoeding.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: