Hoge Raad 26 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Centrale Raad van Beroep 10 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBZWB:2017:6312 Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 september 2017

ECLI:NL:RBZWB:2017:6312

Datum: 06-09-2017

Onderwerp: Ontbindingsgronden: c - grond

Overige onderwerpen: Ontbindingsgrond: c-grond

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669 lid 3 sub c BW (het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid als gevolg van ziekte of gebreken van de werknemer met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen) wordt afgewezen.‘Het frequent en onevenredig hoge ziekteverzuim van de werkneemster is niet onaanvaardbaar voor de bedrijfsvoering van werkgever. Van werkgever mag, zeker gezien haar personeelsomvang en de gelijke aard van de werkzaamheden binnen de filialen, worden verwacht dat zij organisatiebreed maatregelen treft om langdurige zieke werknemers te vervangen en dat zij zich bij het zoeken van oplossingen niet beperkt tot louter het betreffende filiaal. Zonder nadere toelichting valt niet in te zien dat werkgever geen mogelijkheden heeft om bij uitval van een werknemer op centraal niveau of vanuit andere filialen voor vervanging te zorgen, door bijvoorbeeld een ‘flexibele’ pool op te richten […].’

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland