Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018

ECLI:NL:GHARL:2018:7651

Datum: 21-08-2018

Onderwerp(en): Verhuiscriteria

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht civiel

Verhuizing. Plannen onvoldoende doordacht. Belangenafweging. Voor het geval de moeder toch verhuist, wordt het hoofdverblijf bij de vader bepaald.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: